راهنما
  • عضویت / ورود به سایت

   به منظور ثبت نام در سایت دی فایل می بایست بر روی لینک زیر کلیک نمایید و پس از آن فرم مربوط به ثبت نام را تکمیل نمایید

  • جستجوی فایل

   در این بخش شما می توانید فایل خود را بر اساس نوع و یا نام آن در سایت جستجو نمایید.

  • ورود به سایت

   به منظور ثبت نام در سایت دی فایل می بایست بر روی لینک زیر کلیک نمایید و پس از آن فرم مربوط به ثبت نام را تکمیل نمایید

  • ورود به سایت

   به منظور ثبت نام در سایت دی فایل می بایست بر روی لینک زیر کلیک نمایید و پس از آن فرم مربوط به ثبت نام را تکمیل نمایید

  • خلاصه وضعیت

   در این بخش شما می توانید خلاصه ای از وضعیت حساب مالی مجازیتان(شامل: موجودی شما - میزان فروش امروز - میزان فروش 30 روز گذشته - مبلغ درخواست شده جهت واریز) را به همراه نمودار مشاهده نمایید.


  • مدیریت فروشگاه

   در این بخش شما می توانید فروشگاه های خود را بسازید و همچنین می توانید آنها را به همراه محصولات و دسته بندی هایشان مدیریت نمایید.