مشخصات فروشگاه :
بررﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهی
 • گروه اصلی : فایل متنی
 • گروه فرعی : مقالات نفت و گاز
 • حجم فایل : 761.70 کیلوبایت
 • مبلغ قابل پرداخت : 12,000 تومان
 • تعداد بازدید : 85
 • تعداد دانلود : 0
بررﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ از ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﮔﺎز ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋاد ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي
دریافت فایل :
گزارش خرابی این فایل :
مشخصات فروشگاه :
نماد ها
  logo-samandehi

  همکاری در فروش فایل

دسته بندی های فروشگاه :
آمار بازدید کنندگان این فروشگاه :
 • بازدید روز شنبه: 3
 • بازدید امروز: 4