مشخصات فروشگاه :
بررﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهی
  • گروه اصلی : فایل متنی
  • گروه فرعی : مقالات نفت و گاز
  • حجم فایل : 761.70 کیلوبایت
  • مبلغ قابل پرداخت : 12,000 تومان
  • تعداد بازدید : 10
  • تعداد دانلود : 0
بررﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ از ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﮔﺎز ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋاد ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي
دریافت فایل :
گزارش خرابی این فایل :
مشخصات فروشگاه :
نماد ها
    logo-samandehi
دسته بندی های فروشگاه :
آمار بازدید کنندگان این فروشگاه :
  • بازدید امروز: 2